Safety / Työturvallisuus

Työturvallisuus keramiikkapajalla noudattaa pääsääntöisesti yleisiä työturvallisuusohjeistuksia ja on samankaltaista kuin esim. puutyöpajalla toimiminen. Työturvallisuusohjeistukset koskevat kaikkia, riippumatta siitä oletko ammattilainen vai harrastaja. Pääperiaatteena on, että mieti kolmesti, tee kerran. Silloin ei tarvitse korjailla virheitä niin usein.

01. Paloturvallisuus & palokaasut
02. Pöly
03. Kemikaalit ja materiaalit
04. Vaatetus & suojaimet (PPE)
05. Muut vaaratilanteet

  1. Paloturvallisuusriskit pajatyöskentelyssä liittyvät lähes aina polttouuniin ja sen käyttöön. Paloturvallisuudesta huolehditaan riittävällä määrällä erilaisia hälyttimiä ja sensoreita, eikä polttouunia käynnistetä silloin kun pajalla on työpaja käynnissä. Polton aikana polttouunin lähettyvillä ei saa olla minkäänlaista palavaa materiaalia ja turvaetäisyys kuumasta uunista on 0,5 metriä. Polttouunilla on oma ilmanvaihtokanavistonsa ja poistoimuri. Uunin lastaamisesta ja purkamisesta huolehtivat vain sellaiset henkilöt joilla on siihen riittävä koulutus / perehdytys. Uunin lisäksi lähes ainoita paloturvallisuusriskejä on kuumavahan käyttö esineitten koristelussa, ja sitä valvotaan huolellisesti.
  2. Erilaiset kivi- ja mineraalipölyt ovat hengitykselle vaarallisia pöllytessään huoneilmaan. Ensisijaisesti kaikki pöly pyritään estämään ja sitomaan vedellä, eli työtasot pyyhitään kostealla, esineiden hiominen tehdään kastelemalla & märkähiomapaperilla ja kuiva-aineet säilytetään pölytiiviissä astioissa. Kuivia ja pölyäviä aineita kuten kipsiä käsitellessä käytetään ammattilaistason hengitysmaskeja. Kuivan saven hiomista ja jauheitten käsittelyä ei tehdä ilman riittävää suojausta tai kun tilassa on paikalla muita henkilöitä ilman riittäviä suojaimia. Kesäaikaan pölyiset työvaiheet voidaan tehdä ulkona.
  3. Lasitteet ja muut kemikaalit voivat olla terveydelle haitallisia, jopa myrkyllisiä. Lasitteita valmistaessa ja käyttäessä käytetään tarvittaessa suojakäsineitä, suojalaseja ja hengitysmaskia. Lasitteita ja muita kemikaaleja on paljon erilaisia ja niiden myrkyllisyys tulee selvittää etukäteen, ennen käyttöä. Aineiden haitallisuudessa on valtavia eroja, osaa voidaan käsitellä paljain käsin, kun taas osa on voimakkaasti myrkyllisiä jo hyvin pieninäkin annoksina ja lyhytkin altistus tai pienikin roiske voi aiheuttaa reaktion. Tutustu aina huolella käyttämiesi lasitteitten ja materiaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin ja käyttöohjeisiin.
  4. Savipöly ja savitahrat sotkevat helposti, mutta peseytyvät vaatteista ja pinnoista pois lähes poikkeuksetta jo pelkällä vedellä. Erilaiset savi- ja kivipölyt pyritään sitomaan vedellä, joten älä pelkää käyttää vettä riittävästi jotta et altista itseäsi ja muita kivi- ja savipölylle. Pajatyöskentelyyn kuuluu myös oman työpisteen siivoaminen sekä aloittaessa että lopettaessa, jotta minimoidaan pölyn leviäminen ja sen hengittäminen. Jos jostain syystä joudutaan työstämään kuivia aineksia, käytetään riittävän hyvää hengityssuojainta ja varmistetaan ilmanvaihto ja ilmastoinnin suodatuskyky. Nestemäisiä aineita käsitellessä käytetään tarvittaessa suojakäsineitä ja suojalaseja.
  5. Muut vaaratilanteet: Pajalla työskennellessä suositellaan sopivia työkenkiä. Pajatilassa ei juosta eikä sinne tuoda elintarvikkeita (ruokaa / juomaa). Kuumia ja avotulelle alttiita työvaiheita kuten polttoja ei tehdä tulenaroissa keinokuituisissa vaatteissa vaan silloin vaatteitten tulee olla kuumaa kestäviä luonnonkuituja. (puuvilla / pellava / hamppu / nahka / jne)

Kaikkien näiden 33 vuoden aikana ei ole ainuttakaan läheltä piti-tilannetta tai onnettomuutta tullut vastaan. Pidetään turvallisuudesta ja toisistamme huolta, jotta edessä on seuraavat 33 vuotta ilman kommelluksia!

%d bloggaajaa tykkää tästä: