Filming / Kuvaaminen

Kuvaaminen kielletty. Filming forbidden. Filmning förbjuden.

Kuvien ottaminen on sallittu vain muutamissa poikkeustapauksissa. Kuvaaminen tiloissa on kielletty, jollei sitä ole eksplisiittisesti erikseen sallittu ja tallenteitten levityksestä & julkaisusta kirjallisesti sovittu. Jos ryhmät ja kävijät eivät ole yksimielisiä kuvaamisesta tai eivät pääse sopimukseen, silloin kuvaaminen on kielletty.

Ilman erillistä lupaa sallittua kuvaamista on kuvata 1. omia töitä, 2. eläimiä ja 3. yleiskuvaa pajatilasta siten, että kuvissa ei näy ihmisiä eikä tarkkoja tietoja rakennuksen teknisistä yksityiskohdista.

Kuvissa tai muissa tallenteissa ei saa olla näkyvissä mitään yksityisyyttä loukkaavia tietoja. Rakennus ja sen tontti ei ole julkista tilaa, vaan luokitellaan kokonaisuudessaan kotirauhan piiriin. Jos haluat ottaa kuvia tai videota pajalla, kiellettyjä kuvauksen kohteita ovat lähtökohtaisesti kaikki ihmiset ja heidän kuviensa levittäminen & julkaiseminen ilman kuvissa näkyvien henkilöitten kirjallista lupaa, sekä rakennuksen teknisten yksityiskohtien (kuten hälytinjärjestelmän) kuvaaminen ja julkaiseminen ilman kiinteistönomistajan tai valtuutetun kirjallista lupaa.

Kirjalliseksi luvaksi kelpaa sopimus joka on tehty paperidokumenttina, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla pikaviestimellä josta sopimus voidaan tallentaa. Sopimuksen sanamuoto on vapaa, kunhan se on yksiselitteinen ja helposti ymmärrettävissä. Sopimus tulee tehdä sekä kuvaamisesta, että kuvien tai muiden tallenteiden levittämisestä & julkaisemisesta. Kuvauslupa tulee säilyttää ja ensisijaisesti vastuussa kuvausluvan voimassaolosta ja todistamisesta on kuvaajalla. Kuvauslupa tulee esittää viipymättä aina pyydettäessä.

Kuvauskielto ja yksityisyydensuoja koskee erityisesti alaikäisiä. Lähtökohtaisesti alaikäisten kuvaaminen ja tallenteitten levittäminen & julkaiseminen on aina kiellettyä. Alaikäisten kuvauksesta päättää lapsen lisäksi hänen huoltajansa.

Lähteitä:

Minilex: kuvaaminen

Tietosuojavaltuutetun toimisto: GDPR

Journalistiliiton opas lasten haastattelijoille ja kuvaajille (PDF)

Peda.net – Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Kuvausohjeet

Tulossa: Kuvausluvasta / julkaisuluvasta laaditaan valmis dokumenttipohja ja se tullaan julkaisemaan tässä, kunhan valmistuu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: